بنام مادر خلقت و ندای درون

خدا چگونه به ما انسان ها کمک میکند؟ اگر کمی بیشتر دقت کنید متوجه میشوید که خداوند خیلی واضح هر لحظه حامی و پشتیبان شماست. گاهی میخواهید دست به کاری بزنید و ندایی را در قلب صاف خودت میشنوید و این ندا را فقط خودتان میدانید و این حس را حتی نمیتوانید به زبان بیاورید چون ندای درونی شما هیچ صدایی ندارد که بتوانی به زبان بیاوری و خدا هر لحظه از این طریق به تمام انسان ها کمک میکند و مهربانی خودش را نشان میدهد و ما آدمها باید به درجه ای از انسانیت برسیم تا بتوانیم این ندای درونی را که صدای زیبا و دلنشین خداوند است را بشنویم.

گاهی ما آدم ها اجازه میدهیم شیطان افکار منفی را وارد ذهنمان کند و باعث شود نامیدی در وجود ما موج بزند و این نامیدی ما را از درجه ی انسانیت دور میکند و اجازه نمیدهد خدا به ما کمک کند و بعد از مدتی به حد افسردگی میرسیم و اگر آدمی به حد افسردگی برسد هیچ وقت نمیتواند کمک های خدا را دریافت کند؛ البته خدا هر لحظه به انسان ها کمک میکند و در اینجا نامیدی و افسردگی پرده ای بر دل انسان بوجود میاورد که انسان نمیتواند نداها را بخوبی بشنود.

زندگی زیبا میشود اگر انسان باشیم و کمک های خداوند را هر لحظه حس کنیم ،درک کنیم و بر ندای درون خود عمل کنیم.

واما چگونه باید انسان باشیم، بهتر است جوری که خداوند در کتاب آسمانی اش بر حضرت محمد (ص) نازل کرده است با دقت بخوانیم و بر اطرافیان مهربان باشیم و انفاق کنیم و همانگونه که خداوند بر ما کمک میکند ما هم در حدِ توان خود برای نیازمندان کمک کنیم.

برای مثال اگر طبیعت میروید بهتر است با درختان هم حرف بزنیم؛ زمینی که در آن مینشینیم ازش تشکر کنیم و یا نسیمی که میوزد و شما را انرژی خوب میبخشد را شاکر باشیم و یا آتیشی که به ما این امکان را میدهد غذا برای خوردن درست کنیم نیاز است تشکر کنیم و با همه ی این هایی که گفتم مهربان باشید و شکر گزار خدا باشید برای کمک هایی که در هر شرایطی برایتان فراهم میکند.

گاهی انسان را شیطان فریب میزند و فکر میکند هر کاری را که انجام میدهد و موفق میشود حاصل تخصص خودش است و غافل از آن است که ۹۹%کارها را خداوند برای انسان انجام میدهد و انسان برای ۱% کاری که میکند غرورش فوران میکند و از درجه ی انسانیت دور میشود و از مسیر خارج میشود و شیطان در این زمان سوارش میشود و در این زمان انسانِ نادان کمک خدا را نادیده میگیرد و ندای درون خود را به سختی میشنود و گمراه میشوند.

خدا چگونه کمک میکند؟ وقتی مشکلی پیش می آید؛ برای حل مشکل از زبان شما بر اطرافیان سخن میگوید و اگر انسانی باشید که به خدا ایمان کامل داشته باشید متوجه میشوید که حرفهایی که زده شد حرف خودتان نبوده است و اینجا باید کمک خدا را حس کنید و لذت ببرید و حرفهای خدا همیشه بر دل ها ریشه میکند و هر کس حرفهای خدا را از زبان شما بشنود انرژی فوق العاده ای را از حرفهای شما دریافت میکنند و برای هرگونه کمک برای شما انسان ها پیش قدم میشوند و این همان ۹۹%کمک خداوند است.

کمک خداوند را اگر بخواهم مثال بزنم حیرت زده میشوید عزیران من؛ خداوند کل جهان را از هیچ آفریده است و هر ثانیه در حال خلق کردن است، اگر بخواهیم از خداوند کمک بگیریم باید انرژی های خود را با انرژی خداوند یکی کنیم؛ یعنی کسی باید باشیم که خدا آنگونه ما را میخواهد و در این موقع خداوند از انرژی خود بر اندک انرژی ما می افزاید و بر هر چیزی تاثیر میگذارد و دنیای ما را پر از نور و برکت الهی میکند به شرطی که خداگونه زندگیم کنیم و انفاق کنیم و به فکر دیگر انسان ها هم در دنیای مادی باشیم.

بخاطر داشته باشید که ما انسان ها به صورت موقتی در این دنیا زندگی خواهیم کرد و اگر انسانی هستید که فقط به ظاهر خود هزینه میکنید تا شُهرت از خود به میراث بگذارید؛ مطمئن باشید سخت در اشتباه هستید و اما اگر بخواهید همیشه ماندگار باشید بهتر است به باطن خود بهتر رسیدگی کنید. مطمئن باشید خدا از هر کاری که انجام میدهید آگاه است و هر لحظه شما را دوست دارد کمک کند.

اگر در دنیای مادی دشمنان زیادی دارید نگران نباشید و آنان را به خداوند بسپارید و مطمئن باشید خدا قلب العالمین است و از دل ها خبر دارد و مسیری را برایتان نمایان میکند که دشمنان شما قدرت دیدن شما را نخواهند داشت و همیشه به کمک خدا در امان خواهید بود.

عزیزانِ من؛ ای کاش بدانید وجود انسانی مثل شما چقدر احمد را خوشحال میکند و این نعمت خداوند است که شما عزیزان را در کنارم دارم و همیشه برای بودنتان خدا را شکرگزارم و امیدوارم خداوند هر لحظه کمکِ خودش را در دل های صافتان جاری کند.

احمد پیری با قلبی مهربان شما را دوست دارد💚💚💚

امیدوارم هر لحظه احساستان خوب باشد💖💖💖