بنام مادرِ خلقت و ندای درون

گدای عشق مباش

شما فقط وقتی می توانید قدرت عشق ورزیدن به دیگران را پیدا کنید که چنان در عشق خدا مستغرق شوید که به حال وجد برسید.
لحظاتی فرا می رسند، به قدری عاشقید که اگر آن عشق را با دیگران تقسیم نکنید دیوانه خواهید شد.

وقتی اینگونه سرشار از عشق شوید، اگر آن را خالی نکنید به شدت دچار مشکل خواهید شد..
در شعر دیگری کبیر می گوید:
خودتان را با دو دستتان خالی کنید.

ولی شرایط فعلی شما کاملاً متفاوت و به گونه ای دیگر است.
کاملاً متضاد. هر یک از شما کاسه ای خالی هستید.
آواره مثل یک گدا پرسه می زنید، عاجزانه از دیگران تمنا می کنید
کاسه تان را پر کنند.
هر کسی را که می بینید، با هر مشقت و خواری از او می خواهید که ذره ای عشق به سویتان پرتاب کند،
چشمانتان مستأصل عشق است.
عشق را گدایی می کنید حتی با لبخندی که نثارتان می شود، سراپایتان به لرزه در می آید. پایانی برای دریوزه گری نیست. اگر در کاسۀ گدایی که به دستتان گرفته اید، سنگی هم پرتاب کنند،
می انگارید که تکه الماسی است.
تمام مدت در بین خودتان، عشق از یکدیگر گدایی می کنید. ولی بهتر است بدانید آنهایی که شما از آنها گدایی عشق می کنید، خودشان مثل شما تهی از عشق هستند.
آنها فقط می توانند با شما مشاوره کنند، نمی توانند عشق به شما بدهند، حتی اگر بخواهند عشق به شما بدهند نمی توانند. شما گدایی هستید، کاسه گدایی به دست جلوی دیگر.
هر گدا یک نفس پرست است،
هر گدایی فکر می کند یک امپراطور است. ولی در درون او همواره فقط یک گداست.

+او آنقدر می تواند بدهد که می گیرد. +

هر وقت کمی عشق به کسی می دهید، به دنبال این هستید که در عوض کمی عشق باز پس بگیرید. این یک معامله است، تلاش در ایجاد یک داد و ستد پایاپای در عشق.
طرف شما نیز در این فکر است که شما را استثمار کند.
در این دنیا همه از هم عشق گدایی می کنند.
پسر از پدرش،
پدر از پسر،
دوستی از دوست دیگر،
و هرگز هیچ یک نمی بینند، کسی که از او گدایی عشق می کرده اند، خودش برای گدایی عشق به دنبال شان بوده است.
این است دلیل شکست چنین عشق هایی. اصولاً این گونه فریب ها و نیرنگ ها فقط چند روزی دوام خواهند داشت، خیلی زود خواهید فهمید که طرفتان هم خودش یک گداست و آن وقت به مخمصه می افتید.

امیدوارم گدای عشق نباشید 💚

امیدوارم احساستان همیشه عالی باشد💖

احمد پیری با قلبی مهربان دوستتان دارد💚

گدای عشق نباشید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *