کسب درآمد از سایت استاد احمد پیری

با سلام نحوه ثبت نام و کسب درآمد از سایت احمد پیری برای ثبت نام در این سایت شما به یک حساب جمیل یا ایمیل نیاز دارید و خیلی راحت از قسمت (منو) گزینه ی ثبت نام/ورود را کلیک کنید

خدا را در بی ذهنی میتوان یافت

حالِ خوبم را مدیونِ خودم هستم آرامش خوب زندگی ام را مدیون مادرِ خلقت و ندای درونم هستم وقتی تصمیم به تغییر را گرفتم مسیرها برایم نمایان شد. هر چیزی در زمان خودش تغییر کرد و این تغییرات برای اطرافیانم

انرژی خدا چگونه با دیگر انرژی ها ترکیب میشود؟

بنام مادرِ خلقت و ندای درون برای بدست آوردن آرامش باید قبل از هرچیزی نوعِ انرژی خودتان را بشناسید ، تا زمانی که نوع انرژی خودتان را نشناسید نمیتوانید خدای خالق جهان هستی را بشناسید. وقتی که انرژی خود را